MİSAFİR İNTERNET KULLANIMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla internet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı  paneli hakkında VALFTEK MAK. SIH. TES. MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından  hazırlanmıştır. 

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli aracılığıyla paylaştığınız telefon  numarası ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz,  sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı  kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacılıyla  işlenmektedir. www.akkasgroup.com 

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça  öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri  sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik  yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Oruçreis Mah.  Giyimkent 12.Sokak No:65/67 Esenler / İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya  info@valftekmakina.com e-posta adresine iletebilirsiniz.