İLETİŞİM FORMUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden VALFTEK MAK. SIH. TES.  MLZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde  Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme  amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK  kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla  hazırlanmıştır. 

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-mail vb... kişisel  verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak  için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve  başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla  işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel  verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz. 

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri  işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine  getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir  ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Oruçreis Mah. Giyimkent  12.Sokak No:65/67 Esenler / İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya  info@valftekmakina.com e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına  internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.